lørdag 24. mars 2012

Livets læreBARN som er vant til spydigheter, lærer og bli usikre.

BARN som er vant til kritikk, lærer seg å fordømme.

BARN som er vant til mistillit, lærer seg å fare med fusk.

BARN som er vant til motvilje, lærer seg å hate.

BARN som er vant til hengivenhet, lærer seg å bli glad i andre.

BARN som er vant til oppmuntring, lærer å vise tillit.

BARN som er vant til oppriktighet, lærer å skjelne sannhet fra løgn.

BARN som er vant til ros, lærer å påskjønne andre.

BARN som er vant til hjelpsomhet, lærer å vise omtanke.

BARN som er vant til lesning, lærer seg å tenke.

BARN som er vant til tålmodighet, lærer å vise forståelse.

BARN som er vant til lykke, vil finne kjærlighet og skjønnhet.
Russel, Ronald

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar