mandag 7. mai 2012

Sjekk kolesterolet ditt gratis fra 7-12 mai.

Fra 7-12 mai kan du måle kolesterolet ditt gratis hos Boots apotekene.
Her er litt informasjon om kolesterol klippet fra Boots sine hjemmeider.  Det kan jo være greit å bare ta en sjekk.
Hva er kolesterol? 
Kolesterol er et fettstoff som kroppen produserer selv, og som også finnes i matvarer fra dyreriket. Kolesterol er viktig for flere av kroppens funksjoner, og kolesterolets hovedoppgaver er å frakte fett rundt i kroppen. For mye kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. 

Vi deler kolesterol inn i totalkolesterol, det dårlige kolesterolet, LDL, og det gode kolesterol, HDL. Det dårlige kolesterolet, LDL, kan avleires i åreveggene og føre til at årene tettes igjen. Jo høyere konsentrasjon av LDL, jo høyere risiko for hjerte- og karsykdommer. Det gode kolesterolet, HDL, frakter kolesterol fra cellene og til leveren hvor det brytes ned. Med andre ord; det er ønskelig å ha lite LDL-kolesterol og mye HDL-kolesterol. 

Hvordan merken man høyt kolesterol?
Man kan ikke merke et høyt kolesterolnivå, men man kan merke de følgevirkningene som kan komme i form av åreforkalkning og derav følgende hjertekarsykdommer..

Symptomene kan være trykkende, knugende smerter bak brystbenet, evt. ut i armene eller opp i halsen i forbindelse med fysisk anstrengelse og kulde.

Hvis symptomene blir kraftigere og også kommer i hvile, kan det være tegn på et hjerteinfarkt   (som vanligvis skyldes en blodpropp. Av andre symptomer på langtkommen åreforkalkning kan nevnes smerter i leggmuskulaturen ved gange, svimmelhet og synssvekkelse
.
I Norge er gjennomsnittlig kolesterolverdi for 40-åringer omkring 5,8 mmol/l. Hos friske voksne anser man at et totalkolesterolnivå på under 5,0 mmol/l er tilfredsstillende. Høyere verdi enn dette skal ikke automatisk betraktes som farlig, og gir i seg selv ikke grunn til å starte med medisiner. 

Hva skjer når det er for mye kolesterol i blodet?
Selve åreforkalkningsprosessen starter allerede i ungdomsårene og tidlig voksenalder, og kan sammenlignes med kalkavleiringer i et vannrør. Etter hvert blir hullet mindre og mindre, overflaten blir uregelmessig, blodet kan ikke lengere passere fritt, og det kan dannes en blodpropp som tetter hele blodåren. Når blodforsyningen til vevet i et organ stanser opp, dør vevet. Dvs. hvis blodproppen f.eks. sitter i hjertets kranspulsåre, dør noe av hjertemuskulaturen som skulle fått blod fra denne åren. I stedet for muskelcellene kommer det arrvev, og hjertet vil for ettertiden være svakere.
 
Alle med forhøyet totalkolesterol har godt av å gjøre noen forandringer i kostholdet og andre levevaner. Både fysisk aktivitet og røykeslutt påvirker kolesterolet i gunstig retning (man får en bedre fordeling mellom det gode og det dårlige kolesterolet). Den viktigste kostfaktoren er fettbalansen. Ved å erstatte mettet fett med umettet fett, kan man oppnå lavere kolesteroltall. Men husk at alt fett er kaloririkt, så tenk også mengde og energibalanse. I tillegg er det hjertesunt å spise mye frukt og grønt og velge grove kornprodukter. Ta i bruk nøkkelhullsmerkingen og brødskalaen i butikken for å få hjelp til de sunne valgene. 

 Hvis du måler veldig høy kolesterolverdi på over 7,8 anbefaler vi deg til å ta kontakt med fastlegen for å få målt en full lipidprofil og kontrollere andre risikofaktorer. 

 Risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer kan deles inn i to grupper: Påvirkbare faktorer (levevaner eller medikamenter) og ikke påvirkbare faktorer. 

Jeg skal faktisk sjekke mitt nå, legger ut resultatet etterpå.  Da har jeg testet det og det var "low". dvs lavere enn 3, 88 mmol/l. ( maskinen stopper på 3.88). 6 uker etter fødselen i fjor var det på 5,5 mmol/l. Så godt fornøyd med nedgangen.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar