mandag 17. februar 2014

Tid for formsjekk

 For en uke siden fikk jeg endelig booket en time til vo2 maks, laktat og makspulstest. 
Nå er den fullført! Jeg har jo siste tiden hatt fokus på styrketrening, og kommer til å ha det fortsatt. 
i 2010 tok jeg tilsvarende test, her er resultatet av den. 

I dag kom det ut litt andre verdier
vo2 max. 46 ml/min/kg
Alder: 34
Kg: 61
Høyde 175

Makspuls: 181 (trodde den var høyere, men den er gitt genetisk)
laktat begynte produseres på 174 = 95% av makspuls ( er ganske bra)
terskelfart: 12, 4 (Denne skal opp)
 

ingen behagelig opplevelse, men blir trolig en ny test i oktober, hvor jeg satser på at vo2 max er betraktlig bedre. Bare å ta på løpeskoene å komme seg ut. Da er det absolutt en fordel at det går mot lysere tider.

Maksimalt oksygenopptak (VO2-maks) er den største mengden oksygen som kroppen kan ta opp og utnytte under hardt fysisk arbeid. Oppgis vanlig vis som antall milliliter oksygen, per kilo kroppsvekt, per minutt (ml/kg/min). Denne verdien reflekterer kroppens evne til å levere oksygen til muskelcellene og har dermed svært stor sammenheng med hvor god utholdenhet og kondisjon du har.

 VO2-maks verdier for mannlige topputholdenhetsutøvere ligger på 80-95 mL/kg/min mens kvinnene ligger fra 65-80 mL/kg/min. ( ingen jeg sammenligner meg med!)
Gjennomsnittverdier for henholdsvis menn og kvinner i den totale befolkningen ligger på 45 og 35 mL/kg/min.


Anaerob terskel er den høyeste intensiteten en utøver kan ha, med likevekt i produksjon og eliminasjon av melkesyre under konstant arbeidsbelastning
Anaerob terskel-test er en god indikator på den aerobe utholdenheten, og defineres som når kroppen produserer mer melkesyre enn den klarer å transportere bort. 
Kravet til anaerob terskel ligger rundt 85–90 % av VO2maks for eliteutøvere i langrenn. Dette betyr i praksis at disse kan gå kontinuerlig på ski i en time på 90 % av maksimal hjertefrekvens. 
Mosjonister har til sammenligning en typisk anaerob terskel på omtrent 80 % av maksimal hjertefrekvens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar